Tavshedspligt: Jeg har tavshedspligt, med hensyn til forhold der gælder barnet og forældrene.
Forsikring: Hvis dit barns legetøj eller andet går i stykker eller forsvinder, har har dagplejen ingen erstatningspligt.
- Hvis dit barn volder skade på sig selv eller andre børn, dækker din ansvars- og ulykkeforsikring.

Udmeldelse: Udmeldelse skal ske skrifteligt med en måneds varsel, regnet fra den 1.