Sygdom

Jeg kan ikke modtage et sygt barn. Dette er både p.g.a af smittefare, men også fordi, at jeg ikke kan give barnet den ekstra omsorg det har brug for.

-Ved mæslinger, fåresyge, skoldkopper, skarlagensfeber og røde hunde må barnet komme i dagplejen, når det er feberfrit og udslet, hævelse eller sår er forsvundet.
-Ved diarré modtages barnet ikke.
-Ved øjenbetændelse kan barnet modtages, når det er i behandling.
- Medicin gives i nødstilfælde og kun, hvis der er lægeordineret.

Det kan være svært, at vurdere om et barn er rask nok til, at komme i dagpleje.
Man skal tænke på om sit barn trives og kan følge dagplejen på ligefod med de andre børn og om det smitter, da det går ud over hele dagplejen, hvis jeg bliver smittet med noget jeg ikke kan arbejde med og må melde mig syg.
Man skal huske, at mor og far er de bedste også , når man er syg.