Legestuen

Jeg har i samarbejde med Ilses private dagpleje lejet nogle lokaler i missionshuset her i byen, hvor vi holder legestue.
Her laver vi mange forskellige ting, såsom klipper og klister, bager og laver varm mad sammen med børnene.
Vi går i legestuen hver onsdag i månederne fra septemper til og med april.
Det er dejligt og lærerigt med noget fællesskab med andre børn.